Koolitunnid muuseumis | EESTI NOORSOOTEATER
Tagasi

Koolitunnid muuseumis

jaga
1-3 h|Koolieelikule, Koolilapsele, Noorele|Muuseum

Ootame klasse ja lasteaiarühmi Nukuteatrimuuseumi koolitundidesse! Tunnid ja ained on loodud nii, et osaleda saavad igas vanuses lapsed ja noored. Vastavalt vanusele on koolitunni ülesehitus varieeruv.

Meie tundides saavad õpilased praktilise kogemuse kaudu teadmisi keemiast, kirjandusest, ajaloost, ühiskonnaõpetusest, muusikast ja kunstist. Igas koolitunnis on lõimitud vähemalt kaks ainet. Nukuteatrimuuseumi koolitundides õpitakse kõike läbi tegevuste, katsete, loomise, koostöö ja teatrivõimaluste.

Valikus on viis lõimtundi:

Matemaatika ja loomise tunnis kehastume nutikateks ja kavalateks teatrikunstnikeks. Paneme matemaatilised valemid teatrieluliselt tööle ja otsime nutikaid lahendusi ulmeliste lavaideede teostamiseks. Tunnis mõõdetakse ja arvutatakse, mõeldakse välja ja meisterdatakse ning planeeritakse ja eelarvestatakse. Milline oleks tulemus ideaalse ja milline reaalse eelarve korral? Kuidas ja kas eelarve mõjutab loomingut? Mängus on raha, numbrid, lava, kostüümid ja loovus. 

Füüsika ja unistamise tunnis tõstame pilgud üles - tähtede poole, mis on andnud ainest unistajaile aegade algusest saati. Tunnis kogutakse objektiteatri võimalusi kasutades teadmisi astronoomiast, ajaloost, mütoloogiast ning optikast, lastes kõige selle juures fantaasial vabalt lennata. Kui vanad on tähed? Kuidas inimkond tähti ajaloo jooksul näinud on? Miks on taevas Antiik-Kreeka kangelased? Kuidas leida taevast Põhjanael? Need ja paljud teised küsimused leiavad vastuse Nukuteatrimuuseumi muuseumi füüsika ja unistamise tunnis, kus osalised saavad nii meisterdada, lugusid vesta kui päris oma tähtkuju luua. Sobib igas vanuses unistajatele.

Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunnis saavad kokku ärkamisaeg, Eesti Vabariik, ENSV, taasärkamisaeg ja kaasaeg ning selleaegsed kultuuritegelased ja poliitikud, kes päriselt elus ehk kokku ei puutunudki. Nukuteatrimuuseumi koolitunnis kasutatakse draamaõpetuse ja nukumõtlemise meetodit. Nukuteatri vormis läbiviidava ajalootunni käigus saavad õpilased ajalookogemuse läbi vastavale ajastule iseloomulike esemete. Grupitööde käigus õpitakse tundma ajastule iseloomulikke esemeid, tutvutakse mõnede Eesti ajaloo suurkujudega ning tunni lõpus koostab iga grupp loovtööna teatraalse etteaste ühest ajaloolisest perioodist. Sobib igale vanuseastmele.

Kirjanduse ja keemia tunnis läbitakse teatrikostüümi töötlemise keemilised protsessid muinasjutuloogika kaudu. Õppijad saavad teada, milliste protsessidega muuta kangas vanaks, kuidas saab näidata kostüümil loo sündmusi, kuidas jätta mängus päriselt juhtunu mulje. Teatrikeskkonnas tehtavate katsete käigus avaneb keemiliste reaktsioonide käigus V. Proppi muinasjututeooria. Grupitöödena valmib keemiliste katsetuste tulemusena objektiteatri vormis muinasjutt. Sobib põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.

Muusika ja kunstide tunnis uuritakse nähtamatu nähtavaks tegemise võimalusi kunstis kõige avaramas mõttes. Kuidas muuta etteaste huvitavaks, maal sisukaks või muusika mõjuvaks? Kas muusikat saab näha või kunsti kuulata? Kuidas „ lugeda“ ruumi ja kasutada ära ruumis tekkivat energiat? Muusika ja kunsti tunnis avastavad osalejad kogemuse kaudu iseenda rolli kunsti mõtestamisel ja loomisel. Tunnis tehakse harjutusi kunstinäidete ja muusikateoste põhjal nii individuaalselt kui grupis. Õpilased kogevad, et kunstis pole õiget ja valet sõnade tavapärases tähenduses ning saavad ise proovida „raamist välja“ mõtlemist. Kunstitunni motoks on: usalda iseennast! Kunstide tunnis saavad õpilased teadmisi nukuteatrist, muusikast, maalikunstist ja arhitektuurist, eesmärgiga avastada enda vaimset võimekust ja arendada eneseväljendamise julgust. Sobib igas vanuses lapsele ja noorele.