NUKU teater alustab uut hooaega Eesti Noorsooteatri nime all | EESTI NOORSOOTEATER

NUKU teater alustab uut hooaega Eesti Noorsooteatri nime all

Läbi ajaloo on meie teatris muutunud palju, kuid muutumatuna püsib teatri fookuses noor vaataja. Alates hooajast 2020/21 kannab NUKU teater nime Eesti Noorsooteater, sest viime nime kooskõlla sellega, kuhu meie teater on arenenud – vormiliselt mitmekülgne visuaalteater eri vanuses noori kõnetava sisuga.

Nii jätkab teater oma senise eesmärgi täitmist: kujundada noore inimese kultuuriruumi, avardada tema tajusid, aidata tundma õppida iseennast ja maailma. Eesti Noorsooteater kõnetab ka teisi vanusegruppe, sest noorus ja arenemishimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus.

Eesti Noorsooteatri lavastustes on oluline sisu ja vormi vastastikku rikastav dialoog. Sünteesime erinevaid lavastusliike ja kasutame järjepidevalt visuaalteatri väljendusvahendeid. Otsime värsket teatrikeelt, mis vastaks noore vaataja elutunnetusele.

Eesti Noorsooteatri juurde kuuluvad Nukuteatrimuuseum ja Rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, viiakse läbi haridusprogramme, kohtumisõhtuid ja loenguid. Neid kõiki tähistab nimetus Noorsooteater+. See on avatud platvorm, kus otsitakse pidevalt uusi viise noore vaataja kõnetamiseks ja tema kultuuritaju avardamiseks.