Nukuteatritöötuba "Fantaasia lendab" | EESTI NOORSOOTEATER
Tagasi

Nukuteatritöötuba "Fantaasia lendab"

jaga
60 minutit|Koolilapsele, Noorele

Nukuteatrimuuseumi virtuaalses töötoas saab lennutada oma fantaasiat ja luua ise nukuteatrit! Kuue erineva kestusega loomingulise ja käelise tegevuse seast saab enne töötoa toimumist valida endale meelepärased. Tegevused võimaldavad igas vanuses lastel ja noortel ideid lennutada, helisid ja pilte analüüsida ning käelisi oskusi rakendada. 

Töötuba võib kokku kesta maksimaalselt 60 minutit sõltuvalt valitud tegevuste pikkusest. Iga tegevuse juures on eraldi välja toodud selle kestus ning vajalik ettevalmistus.

Tegevuste valik:

Kujutlusvõime käivitamine

Kujutlusvõimet käivitavates ülesannetes saab nähtamatu nähtavaks. Õpilased seostavad heliteoseid kunstiteostega ning otsivad erinevatele lavalt kostuvatele helidele tähendusi.
Lõiming: muusika, kunstiõpetus
Vajalikud materjalid: –
15 min

Nukunäitleja soojendusharjutused

Nukunäitleja käte ja hääle soojendusharjutused enne lavale minemist.
Lõiming: kehaline kasvatus, muusika
Vajalikud materjalid: –
10 min 

Teatrinuku animeerimine

Kuidas elutu ellu äratada? Erinevate nukuliikide tundmaõppimine, mille järel on igaühel võimalus oma paber ellu äratada.
Lõiming: draamaõpetus, eesti keel
Vajalikud materjalid: A4 paber või ajalehepaber
20 min

Teatrinuku välimuse kavandamine

Tutvumine erinevate teatrinukkude ja nende karakteritega. Teksti põhjal karakteri iseloomustamine ning seejärel teatrinuku kavandamine paberile.
Lõiming: kunstiõpetus, eesti keel, kirjandus
Vajalikud materjalid: A4 paber, värvipliiatsid/viltpliiatsid, värvilised paberid, vanad ajalehed/ajakirjad, liim, käärid
30 min

Lavapildi kavandamine

Heliteose põhjal teatrilava kavandamine. Lavapildi kujutamiseks kasutatakse geomeetrilisi kujundeid.
Lõiming: kunstiõpetus, muusika, matemaatika
Vajalikud materjalid: viis A4 paberit (võivad olla ka värvilised), liim, käärid, joonlaud, harilik pliiats, kirjutusvahend
30 min

Varjunuku meisterdamine

Tutvumine varjuteatri ajaloo ning väljendusvahenditega. Varjuteatrikatsetused kätega ning lihtsa varjunuku meisterdamine.
Lõiming: ajalugu, kunstiõpetus, draamaõpetus
Vajalikud materjalid: taskulamp (sobib ka telefoni oma), teip või liim, A4 paber, värvipliiatsid, vana pliiats, mida ei soovi enam kasutada
30 min