Noorsooteater+ | EESTI NOORSOOTEATER

Noorsooteater+

Noorsooteater+ on ühisnimetaja muuseumile, festivalile ja tegevustele, mida Eesti Noorsooteater lisaks lavastuste loomisele ja etenduste andmisele teeb.

See hõlmab Nukuteatrimuuseumi, rahvusvahelist visuaalteatrifestivali Tallinn Treff, publikuprogramme, noortestuudiot, kontserte, vestlusõhtuid, loenguid, kriitikalaboratooriumi ja muud.

Noorsooteater+ on avatud platvorm, et viia ellu nii teatri seest kui väljast pärinevaid uusi ideid, mis seostuvad meie kõige olulisema eesmärgiga: avardada ja rikastada noore inimese kultuuriruumi.

Nukuteatrimuuseum

Eesti Noorsooteatri juurde kuuluv Nukuteatrimuuseum on Eesti ja maailma nukuteatrit tutvustav mäluasutus. Muuseumis uuritakse, eksponeeritakse ja tutvustatakse nukuteatrit ja laiemalt visuaalteatrit, samuti meie teatri ajalugu. Toimuvad haridus- ja teatriprogrammid, kohtumised, loengud ja meistriklassid.  Muuseumis jätkub dialoog publikuga, avatakse lavastuste tausta ja analüüsitakse teatris nähtut.

Rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff

Tallinn Treff on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline visuaalteatrifestival, mille missioon on kaasaegse visuaalteatri vahendamine eesti vaatajatele, teatriprofessionaalide silmaringi ja oskuste avardamine, rahvusvaheliste kontaktide loomine ning väljundivõimaluste pakkumine oma ala tipptegijatele.

Nii lastele kui täiskasvanutele suunatud välislavastuste programm tutvustab visuaalteatri võimalusi ning arendab oskust lugeda erinevaid teatrikeeli. Eesti Noorsooteatri omalavastuste programm võimaldab teatritöötajatel, -publikul ja -teoreetikutel asetada meie lavastused maailma visuaalteatri konteksti. Sel moel tõstab festival nii tegijate kui vaatajate teadlikkust ja huvi erinevate teatrivormide vastu. Eesti Noorsooteatri ja teiste Eesti teatrite lavastused tutvustavad välisekspertidele meie visuaalteatrit, festivalil luuakse kontakte erialaseks koostööks ja välisfestivalidel osalemiseks.