NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
I osa. Algus

NUKUMÄNGUST TEISTES LINNADES

KURESSAARE TEATRI NUKUTEATER (1949 – 1951)

1940-ndate teisel poolel tegutsesid teatrid mitmetes Eestimaa väikelinnades nagu Paides (Narva Teater), Võrus, Valgas ja Kuressaares (tol ajal Kingissepa). Ühtekokku üheksas linnas.256 Kuressaare Teater avas külastajatele uksed 1945. a algul A. Kitzbergi “œLibahundiga” . Nagu teistelgi väiketeatritel, nii oli ka Kuressaare Teatril raskusi näitlejakaadri komplekteerimisega.

Esimesel hooajal oli ette nähtud kahekümne üheksast näitlejast olemas vaid kolmandik. Näitlejate probleem jäi püsima järgnevatekski hooaegadeks, kuigi näitlejate koosseisule loodeti täiendust 1946. a kevadel asutatud õpperühmast. Väike koosseis piiras näidendite valikut. “œPüüe vaatajaile sisukamat repertuaari pakkuda oli vastuolus trupi suutlikkusega.” 257 Lisaks näitlejaprobleemile oli teatrile raskeks probleemiks ka publikuprobleem. Sõda oli “œinimesi laiali pillutanud ja vaatajaskonda vähendanud.” 258 Transpordivõimalused olid piiratud ja inimestel, kes elasid väljaspool Kuressaare linna, puudusid enamalt jaolt võimalused teatri statsionaari külastamiseks. Seega siis tuli teatril endal viibida enamus aega ringreisidel nii oma saarel kui ka Hiiumaal ja mandri-Eestis.259

Küllap oligi Kuressaare Teatri juurde nukuteatri loomisel üheks põhjuseks püüe endale publikut juurde võita ja raskele majanduslikule olukorrale leevendust leida. Oli ju nõudlus lasteetenduste järele märgatavalt suurem täiskasvanutükkide omast. Nii sõlmitigi leping Tallinna Draamateatriga (kandis siis Uue Teatri nime), mille alusel saadi sealt nukud. Kohapeal nukkude valmistamine käis niigi majanduslikes raskustes vaevlevale teatrile üle jõu. Polnud ju Kuressaare Teatril endal meistrimehi, kes omaksid vähimaidki nukuvalmistamisoskusi. Kuressaare Teater: ā€œPuunukk seiklebā€¯ (H. Vaag, 1949). Stseen lavastusest.Vastavalt Draamateatrist laenuks saadud nukkudele tuli valida ka repertuaar.

Esimesena alustati jaanuaris 1949 proove H. Vaagi nukunäidendiga “œPuunukk seikleb” , mis esietendus sama aasta 10. märtsil. Näidendi lavastas Lydia Merits-Sepa.260 Esimese nukuetenduse võttis publik hästi vastu. Nukulavastuste tasemega olevat Kärdla esinemiste põhjal isegi enam rahule jäädud kui Kuressaare Teatri draamalavastuste tasemega.261 Olid ju Ugala ja Kuressaare Teatri nukutrupid draamalavastuste kaaslased. Päeval toimus nukuetendus lastele, õhtul aga draamaetendus täiskasvanuile.

Kuressaare Teater: ā€œPuunukk seiklebā€¯ (H. Vaag, 1949). Stseen lavastusest.Esimesele nukulavastusele järgnesid peagi teisedki: H. Vaagi “œSaarmas Ahnepäits” (lavastaja Ruudu Kalk), H. Vaagi “œPõrsake Nahv-Nahv” , G. Vladõtšina “œTalumatu elevandipoeg” ja H. Vaagi “œReinuvader Rebane” (lavastaja Rein Klink). Kõik Kuressaare Teatri lavastused kujundas tol ajal Veli Aarma.

On muidugi selge, et laenatud nukkude, pealesunnitud repertuaari ja nukuteatrialase töö kogemusteta näitlejatega ei olnud võimalik saavutada märkimisväärset kunstilist taset. Repertuaari ning nukusüsteemi valiku dikteerisid laenatud nukud. Suurelt jaolt olid need marionetid, mida Draamateatris enam ei kasutatud. Kunstnik oli sunnitud lavakujunduse kavandama vastavalt olemasolevatele nukkudele ja kättesaadavatele materjalidele.

Kuressaare Teatri lavastaja Rein Klink märkis ajalehes Saarte Hääl 1950. a avaldatud artiklis publiku suurt huvi nukuetenduste vastu. Nii andis Kuressaare Teater 1949. a etendusi H. Vaagi näidenditega “œPuunukk seikleb “œ ja “œSaarmas Ahnepäits” 12 000-le külastajale.262 Samas tõdeti: “œNukuetenduste seniseks nõrgaks kohaks on veel mitte küllaldane nuku liikumistehnika valdamine ja see, et muinasjutuliste näidendite kõrval pole noorte vaatajate jaoks lavastatud ühtegi nukunäidendit kaasaegselt teemal.” Kuna nukuetenduste külastatavus oli tunduvalt suurem draamalavastuste omast, on täiesti mõistetav, et nukuetendused moodustasid kolmandiku 1949–1951. a kõikidest etendustest.263

Ent ka nukuetenduste ja väljasõiduetenduste arvu suurendamine ei suutnud teatrit ummikseisust päästa. Teatri koosseisu komplekteerimisraskuste ja publikupuudusega kaasnevast majanduslikust kitsikusest tulenevalt tuli Kuressaare Teater 1951. a sulgeda.

Kuressaare Teater: ā€œReinuvader Rebaneā€¯ (H. Vaag, 1951). Stseen lavastusest. Kuressaare Teater: ā€œReinuvader Rebaneā€¯ (H. Vaag, 1951). Stseen lavastusest.

Edasi

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)